אֲדָר,  ADAR,   החודש השישי בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והאחרון, השניים עשר, במניין המקראי המתחיל בניסן. סימנו דגים.          

הוא נקרא החודש השנים עשר גם כאשר השנה מעוברת, ונוסף אדר שני, הנקרא "אדר ב`  ",  שהוא החודש השלושה עשר לפי סדר חודשים.

נמצא בין הרחובות בן גוריון, גורדון ושרת, באזור שמות חודשי השנה העבריים.

 מקור השם: חודשי השנה העברית

 (ש.ק.)