אחת מארבע המושבות המרכיבות את הוד השרון.
מגדיאל הוקמה בי"ב באב תרפ"ד 1924, יולי 1924 בזמן זה התכנסו בתל אביב 11 מהמייסדים והחליטו יחדיו להקים יישוב עברי חדש אשר בו יעבדו פועלים עבריים. המייסדים פנו לחברת הכשרת היישוב והחליטו לקנות 4000 דונם באזור הכפר הערבי ביר עדאס השטח נקנה מהשיח` של הכפר ועל הגבעה הקימו את הצריף הראשון.

 

 

להלן רחובות בשכונה: