חקלאות במגדיאל

פרט להדרים היו נסיונות לגידולים נוספים במושבות כמו: טבק, תירס, בננות, שקדים, תפוח אדמה, בוטנים, תותים, אך גידול ההדרים היה הגדול מכולם.

פרדסים שניטעו במגדיאל :

  • פרדס סקורחוד, שניטע על ידי 2 משפחות, סקוֹרחוֹד ודוּדין, לכל אורכו של רחוב אסירי ציון מרחוב חנקין בדרום עד בית העלמין של מגדיאל בצפון.
  • פרדס פסמניק במגדיאל, שניטע מרחוב סוקולוב לאורך רחוב הסרגל בדרום עד לרחוב הדרים במערב.
  • פרדס מינץ
  • פרדס שכנובסקי
  • פרדס שיפר

 

חקלאות בהדר

בית אריזה "פרדס" שברחוב הפרדס, היה למעשה מפעל יצוא מיוחד ויחודי: מצד אחד שלו נכנס הפרי הקטוף ומצד שני יצאה תיבה ארוזה במשקל 30 ק״ג שהועברת ישירות לנמל ומשם באניה לשווקים באירופה.

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020