ההכשרה "בסיס אופק" הוקמה ברחוב ההכשרות בהדר בשנת 1944 וחבריה כ-50 במספר, השתייכו לנוער הציוני, רובם מרומניה.
מטרתם היתה להגיע למושב נבטים שבנגב.
בהכשרה בסיס אופק ששטח אדמתה כ-4,5 דונם. הוקמו על ידי הסוכנות היהודית 4 מבני אבן:
אחד היה בעל שתי קומות וגרו בו כ-12 איש רובם רווקים, ו-3 המבנים האחרים היו בעלי קומה אחת ובכל  אחד 4 חדרים. בנוסף, הקימו 3 – 4 אוהלים.
היו להם 2 סוסים ובשטח גידלו בוטנים. אחראי המשק דאג גם להשקיה ודישוּן.

חבריה עבדו בעבודות חוץ. אחד מהם: יונה וייס עבד בכפר מל"ל בפרדסיהם של זילברג, שרון ושניידר. ובכל יום נקבע לו תור היכן להשקות.
יונה וייס נשאר לגור בהדר.