בסיס אופק – כפר הדר

ההכשרה בסיס אופק הוקמה ברחוב ההכשרות בהדר בשנת 1944 וחבריה כ-50 במספר, השתייכו לנוער הציוני, רובם מרומניה.
מטרתם היתה להגיע למושב נבטים שבנגב.
בהכשרה בסיס אופק ששטח אדמתה כ-4,5 דונם. הוקמו על ידי הסוכנות היהודית 4 מבני אבן:
אחד היה בעל שתי קומות וגרו בו כ-12 איש רובם רווקים, ו-3 המבנים האחרים היו בעלי קומה אחת ובכל  אחד 4 חדרים. בנוסף, הקימו 3 – 4 אוהלים.
היו להם 2 סוסים ובשטח גידלו בוטנים. אחראי המשק דאג גם להשקאה ודישון.

חבריה עבדו בעבודות חוץ. יונה וייס עבד בכפר מל"ל בפרדסיהם של זילברג, שרון ושניידר. ובכל יום נקבע לו תור היכן להשקות. 

 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון 2020