בני גאולים –מושב גאולים,  וגני צבי

בשנות ה- 40 קלטה המושבה הדר עולים מתימן, שהגיעו לארץ ישראל. ושיכנה אותם בשני צריפים שהיו קודם של ההכשרה, "מחר", ליד הצריפים הקימו העולים אוהלים למטבח ולאחסון החפצים שלהם וקראו להכשרה זו "בני גאולים".

מאוחר יותר הקצה הדר לעולים מתימן, חלקות קרקע של דונם או שניים ועזר להם להקים מבני מגורים. עם הזמן הפכו המבנים להיות "שיכון התימנים" של הדר.
כיום זו שכונת גני צבי.
חלק מתושבי שיכון התימנים נשאר בשיכון התימנים" וחלק הצטרף ב- 1936 לגרעין שהקים את מושב "בני גאולים" באזור השרון על יד נתניה. בשנת 1945 ניטש ברובו המושב והגיעו אליו עולים חדשים מתימן ושם המושב שונה ל"גאולים". 

רשמה: שמחה קליין , הצריף הראשון 2020