עלתה ארצה ב- 1932
תאריך פטירתה 1981
שם נעורים פלדשר
ממשיכים שייקה
בן הזוג ישעיהו

ישעיהו עלה ארצה ב- 1932
ממשיכים מוטי, ספי, יעל
בת הזוג נעמי שניידר

תמונה:
נעמי וישעיהו וילדיהם