אדמות כפר הדר נרכשו מחברת הכשרת היישוב בשנת 1926.

בראשות התושבים עמד וועד נבחר בין חמישה חברים שתפקידו היה להקל את הרכישה, רישום הקרקעות ולארגן את העלייה למקום. מיד אחרי הרכישה התאספו ראשוני התושבים בתל אביב, בביתו של נחום שיפר בעל ההון והחליטו על המשך הדרך. באספה הוחלט שהיישוב החדש יתבסס על הפרדסים שיינטעו בתחומו. עד שישאו הפרדסים פרי יתבססו התושבים על משקי עזר קטנים ליד הבית.

באותה הזדמנות הוחלט לקרוא ליישוב החדש בשם שתיאר אותו יותר מכל - כפר הדר. כפר על שום המסגרות השיתופיות והאופי החקלאי-כפרי, והדר על שום הפרדסים.

לימים ביטא סמל היישוב את הקווים המאפיינים של כפר הדר: עץ הדר מסמל את הפרדסים, בריכת המים מתארת את בריכות המים של כפר הדר שהיו בעלות מקום מרכזי בחיי המקום ועץ הברוש שחצץ בין הפרדסים, החלקות והבתים.

(חשביה אריה, עיר הירוק, סיפורה של הוד השרון, הוד השרון, 1996)

קבוצת האנשים שהתארגנה לקנות את השטח היו בעלי מקצועות חופשיים. הם החליטו להעניק שם למושבה - "הדר" ומאחר שבאותה תקופה, תנועת המושבים ייחדה כבר לעצמה את השם "מושב הדר", החליטו התושבים לאמץ לעצמם את השם "כפר הדר" ולאגודת המים שלהם קראו אגודת המים – "כפר הדר". חימים קוצר השם והיה ל"הדר" (שמחה קליין - הצריף הראשון, 2017)

 

                                                                           סמל הדר