רבקה שלום (מהדר)

בן הזוג שלמה שלום 

רבקה שלום, היתה מאנשי העלייה השנייה והיתה אחות במקצועה. בעלה, שלמה, היה מראשוני מהנדסי ים המלח והתנחל בהדר אחרי שהות בירושלים.

 

המשפחה בנתה בית קומות ייחודי בהדר והתמסרו לנטיעת הפרדס. יחד עם זאת המשיך שלום לנסוע מידי שבוע לים המלח ורבקה ליוותה אותו בחשש מתמיד. והמשיכה לטפל בפרדס.  אחרי מות בעלה נדדה רבקה לגדרה ומשם חזרה לרמתיים ובנתה בית חדש שם התגוררה עד שעברה לבית אבות בהוד השרון. את נחלתה ציוותה לקרן הקיימת כעזבון לחיים ואת ביתה הורישה לארגון ויצ"ו.

(מקור: דמויות - רבקה שלום, ללא מספור, מיכל 20005, ארכיון הוד השרון).