שלום לרנר, מי שהיה ראש המועצה הראשון של הדר רמתיים, 1949 - 1957, נולד ב-1898 ברומנוב שבפולין ובשנת 1923 עלה לארץ-ישראל. קודם שנמנה עם 12 המייסדים של רמתיים בשנת 1925, עבד לרנר בתור פועל חקלאי. הוא עסק בפעילות ציבורית ענפה ופעל למען מתן מעמד מוניציפלי רשמי לרמתיים. למועצה יש תקציבים רבים יותר, עובדים רבים יותר, כוח והשפעה רבים יותר כלפי השלטון המרכזי. המועצה המקומית ברמתיים היתה המועצה המקומית החדשה הראשונה שנקבעה במדינת ישראל 1949. לרנר נבחר לראש המועצה המקומית הראשונה במדינה הצעירה, קודם שמוזגה רמתיים עם כפר הדר. כאשר בוצע המיזוג, נקרא היישוב הדר-רמתיים.

בשנות כהונתו בתפקיד ראש מועצה (1956-1949) התמסר לרנר לבניין מוסדות חינוך ותרבות, לסלילת כבישים ולהתקנת מדרכות, לשיפור אספקת המים, לטיפוח גנים ציבוריים ולקליטת עולים.