שלום לרנר, נולד ברומנוב, פולין בשנת תרנ"ח-1898. נפטר הרמתיים, בשנת 1956.
נצר למשפחת חסידים, איש עממי וחברתי. בדרכו לארץ-ישראל שהה זמן-מה בגרמניה והיה פעיל בתנועה הציונית. עלה ארצה בשנת 1923, עבד כפועל חקלאי והיה בין 13 המייסדים של רמתיים בשנת 1925. עסק בפעילות ציבורית ענפה. עבד במרכז החקלאי וחתר לקבלת מעמד מוניציפאלי רשמי למושבה רמתיים. ואכן, עם כינונה  ב1949 נבחר לראש המועצה המקומית הראשון ברמתיים, שהייתה גם המועצה המקומית הראשונה במדינת ישראל, לפני מיזוגה עם כפר-הדר.

התמסר במיוחד לפיתוח וחינוך במקום. בזמנו הוקמו בתי-ספר, נסללו כבישים, הורחבה אספקת המים. ביוזמתו הצטרפה המושבה כפר-הדר אל רמתיים, והוסב שמה ל-"הדר-רמתיים".
כיהן בתפקידו כראש-מועצה, בין השנים 1949-1955 ברמתיים.