תל דן נמצאת בדרומה של רמת הדר, הוקמה בשנת 1938 , על ידי מספר קטן של עולים מאיטליה – כולם בעלי מקצועות חפשיים. המתישבים הקימו חמישה בתים בלבד.

השכונה נקראת על שם  דן לאטס Dante lattes שהיה אחד מראשי ההנהגה הציונית באיטליה.

 

הרחובות בשכונה: