השכונה נבנתה ע"י משרד השיכון ברח` הרצל שלאחר איחוד המושבות, הוסב לרח` שרת.

שם השכונה הוא על שמו של משה שרת-שרתוק שהיה ראש הממשלה בשנים 1954-1955.
כל הדירות נבנו במבני 3-4 קומות ויועדו ברובן לעולים חדשים. מקצתם לזוגות צעירים בני המקום. 

 

 

להלן רחובות בשכונה: