השכונה נבנתה ע"י משרד השיכון ברח` הרצל שלאחר איחוד המושבות, הוסב לרח` שרת.

שם השכונה הוא על שמו של השר משה שרת שהיה ראש הממשלה בשנים 1954-1955. כל הדירות נבנו במבני 3-4 קומות ויועדו ברובן לעולים חדשים. מקצתם לזוגות צעירים בני המקום.

 

 

להלן רחובות בשכונה: