שכונת נווה נאמן, 1951

הקרקע שעליה נבנתה השכונה, מצויה בגבולה הדרומי של המושבה ירקונה.
נווה נאמן היתה שייכת לקאדי ערבי, שהציע את אדמתו למכירה. הקרן הקיימת היתה מעונינת בקנייתה, אך האדמה נמכרה לגרמנים-טמפלרים תושבי א"י דאז.
הגרמנים נטעו פרדס, חפרו באר מים ובנו מגדל מים.

הגרמנים גורשו לאחר מלחמת העולם השניה.
הפרדס התייבש ושטח זה עמד שומם ומוזנח. הקק"ל הציעה אותו לפתח תקוה אך היא סירבה ורמתיים לקחה את השטח בזרועות פתוחות. על השטח החלו  בבניית השכונה עבור מפוני מעברת רמתיים.
השכונה הוקמה בחנוכה שנת 1951 ובה 50 יחידות דיור.
שמות הרחובות בתחומה נלקחו מתקופת החשמונאים.
ביום 23.8.1950 נרצחה תמר אורן בת מושב ירקונה ע"י מסתננים ערבים סמוך למיקום השטח שיועד לשכונה. בשעתו הוחלט לקרוא לשכונה "נווה תמר" ע"ש הנרצחת, אך הסוכנות היהודית החליטה לקרוא לשכונה ע"ש הלורד  משה נאמן מאנגליה שתרם כספים לפיתוחה .

בשכונה הוקמו במרוצת השנים 2 אזורי תעשייה, אחד ממזרח לכביש ואחד ממערבו.

ממזרח לכביש הוקם קניון שרונים, אחד הגדולים בארץ.

עד כאן רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020

להלן רחובות בשכונה: