שיכון אזרחי-

רחוב הדרור והראשונים

לפי אתר ההנדסה גוש 6456 חלקה 179