עיסוקו פחח

לרשותו עמדה פחחיה בדרך רמתיים מאחורי בית המרקחת