בת הזוג גרטה שטראוס

לרשותם היה בית לילדים מבתים הרוסים ברחוב השחר