בת הזוג שרה שטיינמן

קורות חיים
שרה ויצחק שטיינמן

שרה ויצחק עלו מגרמניה בשנות השלושים, אחרי שחיו מספר שנים בהולנד. יצחק עבד בפרדסים בהדר והתמיד כפועל קבוע בפרדס מנשה כהן כ-5 שנים עד 1942. אז עבר לעבוד בבית-חרושת עלית ברמת-גן. בשנות החמישים ירד לגרמניה וחי שם כפנסיונר.