ממשיכים ישראל, יגאל
בת הזוג אסתר שחם
 
תמונה:
אסתר