ממשיכים ישראל, יגאל

 

בת הזוג אסתר שחם

 

 
תמונה:
אסתר