נולדה בשנת 1903 בעיירה ציחונוביץ אשר בפולין למשפחת רבנים.

 

למדה בחדר מתוקן לבנים ובנות במרוצת הזמן הפך לבי"ס העיקרי הנודע "תרבות", ואף זכתה ללמוד מפי המורה הדגול "יאנוש קורצ`ק".

עם סיום סמינר לגננות רצתה לעלות ארצה אך נדרשה להמשיך ללמד את השפה העיברית בד בבד החלה את התנדבותה באירגוני נשים ציוניות, פעילה בקרנות ולימדה עיברית באירגוני נוער שונים.

 

רק בשנת 1933 זכתה לעלות ארצה ובאותה שנה נישאה ליצחק ספיבק מראשוני מיסדי המושבה מגדיאל. עבדה כגננת בהדר, בכפר סבא ובמגדיאל.

בשנת 1935 נבחרה כחברה בועד המושבה בנשיאותו של שמואל זקיף ולאחר מכן נבחרה גם להיות חברה במועצה המקומית מגדיאל כאשת ציבור, מחנכת ופעילה באירגוני התנדבות.

 

ב-1941 נישאה שנית לדר` שמואל בר נתן יוצא גרמניה שהספיק להמלט בטרם שואה והיה אחד הרופאים הטובים והמסורים במושבה מגדיאל. בימי מלחמת השחרור עסקה שושנה רבות, היא ובעלה לימדו עזרה ראשונה והדריכו את התושבים בהגשת עזרה.
עם בוא העליה הגדולה נתבקשה לעבוד כמורה בבי"ס במגדיאל מאחר ולא היו מספיק מורים בעלי הכשרה פדגוגית וידיעת השפה העברית. עסקה רבות כמתנדבת בהנחלת הלשון והיתה חברה מן השורה בהגנה בשנים של פרעות בטרם שקטה הגיזרה לאחר בריחת תושבי ביר עדס.
דמותה היתה כנכס למושבה, רבים הכירוה ושחרו לפתחה בבקשת עזרה.

כאשת ציבור זכתה להוקרה והערכה.

 

על כל אלה החליטה הועדה להעניק לה את תואר יקיר העיר הוד השרון בשנת 1995.