קורות חיים
משפחת חיים שוורצמן

חיים היה המכונאי הראשון שעבד במכון המים, והיה אחראי להפעלת הבאר והמשאבה שהזרימה מים להדר.
הבאר הראשונה של הדר כונתה `באר א`, ושוורצמן דאג לתחזוקתה במסירות רבה. במושבה מספרים כי שוורצמן היה יורד לעומק הבאר, ומטפל בכל חלק ובכל פרט, כדי שאספקת המים הסדירה בהדר תזרום בלי הפרעה. כל חורף נהג לפרק את מנוע הדיזל לחלקים, ובמשך השנה כולה השקיע מאמצים רבים באחזקה ובתפעול של הדיזל והמשאבות, שבהשוואה למשאבות של היום היו פרימיטיביות מאוד - משאבת בוכנות.
בני הזוג שוורצמן התגוררו בצריף סמוך לבאר. היו להם שתי בנות. אחרי שנים אחדות עברו מהדר - מכיוון ששוורצמן החל לעבוד כמומחה לדיזלים בים המלח ובמקורות.