בת הזוג אסתר שוורצמן

קורות חיים
משפחת שוורצמן

הלל ואסתר שוורצמן, יוצאי דנציג שבפולין, הגיעו להדר ב-1941. הם בחרו בה משום שקסמו להם חיי הכפר עם האוויר הצח, השקט והשלווה וקול רינת הציפורים.
בני הזוג רכשו מגרש ובית מידי מתיישב שעזב את המקום, שיפצו אותו לפי טעמם והפכו אותו לבית מגורים נאה. הם הקימו משק עופות לביצי מאכל ובשר.
פרומה בוכמן-לוי שהיתה בעלת הכשרה מקצועית בעבודות הלול, התקבלה לעבודה במשק שוורצמן, והעסקים פרחו ושגשגו. בכל זאת נאלצו אסתר והלל לעזוב את הדר.
ב-1964, משחלתה אסתר במחלה קשה, עברו לקיבוץ כפר הנשיא בעקבות בנם אייבי ומשפחתו.