לפי ישיבת הועד שנערכה ב- 17.10.1928, ג` חשוון תרפ"ט, בתל אביב.

נוכחים: נחום שיפר, אריה אבטיחי, שמחה קלריך, מרדכי קריתי ואפרים כהן.

הוחלט כי חברי הארגון כלומר, המייסדים הם: לפי סדר ה-א`,ב`

 1. אריה אבטיחי

 2. יחיאל אורבוך

 3. זאב וולף גולדמן

 4. זאב וילובסקי

 5. אפרים כהן

 6. אריה משינסקי

 7. ויקטור נדזי(נג`י)

 8. שמחה קלריך

 9. רחל קיט

 10. מרדכי קריתי

 11. זאב ריזברג

 12. שלמה שלום

 13. נחום שיפר

 14. יעקב הלפרין

  14 אלה על פי החלטת האסיפה נחשבים למייסדים של הדר, בתחילה קראו לעצמם  "המתנחלים"                    

undefined