שנת 1932 הייתה שנת המפנה. באותה שנה הסתיימה סלילתו של כביש השרון כשוועד מושבות השרון דרש שהכביש יעבור בקרבת רמתיים, ע"פ דרישת המושבה. יחד עם סלילת הכביש הוקמה בידי חברת החשמל, רשת החשמל לאזור כאשר לאורך הכביש הועמדו עמודי החשמל הראשונים. הפיתוח לאורך הכביש היה עירוני באופיו: חנויות, בעלי מלאכה,סוחרים וכו` שהתיישבו על מגרשים קטנים יחסית מכאן הדרך לאיחוד מוניציפאלי בין שתי המושבות רמתיים וכפר הדר (1951) הייתה קצרה. 

בתמונה: קבוצת חורשים שעבדה במקום.

לצפייה בגלריות לחץ כאן.