רמת ויתקין

לפי מסמכים, נראה כי היתה הכשרה כזו בהדר ואף הוקצעה לה חלקת אדמה.

לא ידוע מקום עלייתה לקרקע