קורות חיים
משפחת צבי ריטר

צבי ריטר עלה ארצה מגרמניה בראשית שנות ה-30, לפני שהשתלטו עליה הנאצים. הוא רכש בהדר חלקת אדמה בת שני דונמים, והתגורר בצריף עם אשתו ובתו חיה. בחצר גידלו ירקות לצריכה עצמית.
צבי היה הדוור הכפרי. מדי יום היה מקבל ברמתיים את הדואר של תושבי הדר, ויוצא לחלקו בין הבתים. בזמנו המרחקים מבית לבית היו גדולים, וכך היה צבי מכתת את רגליו בין בתי המתיישבים. הוא נשא על גבו תרמיל גדול, והביא לתושבים מכתבים שכללו בין היתר ידיעות מבני משפחתם שנותרו בגולה. צבי נודע כ"יקה" דייקן, ובזכות תכונה זאת ידעו התושבים שתמיד יקבלו את הדואר שלהם במועד.