בהוד השרון 418 שמות שונים של רחובות. 

עד 30.7.2020 היו בישראל כ-12.000 שמות שונים של רחובות

 רחוב הזית הוא הנפוץ ביותר בישראל.