ממשיכים אילנה
בת הזוג מרים רוזנקרץ

תמונה:
מרים, נתן ואילנה רוזנקרנץ