עלה ארצה ב- 1923
ממשיכים רבקה
בת הזוג דבורה רוזנבלום