עלה ארצה ב- 1938
ממשיכים רותי
בת הזוג לאה רובינשטיין