עלה ארצה ב- 1934
ממשיכים חיים-משה, שלומית, זהבה
בת הזוג פנינה רובינשטיין
 
תמונה:
שולמית, חיים וזהבה רובינשטיין