מקום לידתו פולין
תאריך לידתו 1896
עלה ארצה ב- 1920
תפקידו בקהילה מוכתר
ממשיכים ערה,
בת הזוג מניה קריגר