בת הזוג סגולה קלמפנר
 
תמונה:
סגולה ולוי ובנם אברהם - 1947