ארבע המושבות הראשונות: מגדיאל, רמתיים, כפר הדר ורמת הדר לא היו קמות, ללא עלייתם של חלוצים יהודים "מארבע כנפות תבל" אשר התיישבו, חיזקו, פיתחו את האזור והפכו אותו מאזור צחיח לאזור פורה וצומח, הקולט אליו עם התקופות השונות עולים רבים נוספים.

גידול האוכלוסייה המרשים במושבות וחבלי הקליטה הכרוכים בכך, לא מנעו מתושבי המושבות לאמץ את העולים החדשים לחיקם ולהעניק להם הרגשה ביתית וחמימות האופינית לבני המקום.

קליטת העלייה במשך העשורים האחרונים שלאחר קום המדינה יצרה קיבוץ גלויות בהוד-השרון ומשמשת ככור היתוך לעדות השונות החיות כיום בצותא בעיר.