קברניטי היישוב בתחילתו

בראשית היו אלה מושבות עצמאיות ובראשן מוכתרים - ראשי יישובים שהתואר שלהם היה זהה לתוארם של מנהיגי היישובים הערביים בתקופת המנדט הבריטי.
המוכתרים ייצגו את המושבות במגעים עם מוסדות השלטון המנדטורי.
המוכתר של מגדיאל היה צבי אהרון, זאב שטיינשלייפר, 
המוכתר של רמתיים - יוסף קריגר ואחריו טוביה מטוס
המוכתרים של כפר הדר - זאב וילובסקי, יצחק בוקי


אחרי שקמה המדינה הוקמה מועצה לכל מושבה וראש המועצה הראשון היה
במגדיאל שמואל זוכוביצקי-זקיף ואחריו צבי זמיר
ברמתיים היה ראש המועצה  צבי ציימן ואחריו שלום לרנר 

ברמת הדר היה יעקב רגנסבורגר ו אחריו אשר עץ הדר
 

רמתיים הוכרזה כמועצה הראשונה במדינת ישראל ב-1949

חברי הוועדים וראשי הוועדים במושבות עבדו בהתנדבות. היחיד שקיבל שכר בוועד של מגדיאל היה המזכיר. ראש הוועד, שמואל זוכוביצקי-זקיף, התפרנס מעבודתו במרכז קופת חולים המאוחדת (העממית) בתל אביב, שהוא היה אחד ממנהליה.