קברניטי היישוב בתחילתו

בראשית היו אלה מושבות עצמאיות ובראשן מוכתרים - ראשי יישובים שהתואר שלהם היה זהה לתוארם של מנהיגי היישובים הערביים בתקופת המנדט הבריטי .
המוכתרים ייצגו את המושבות במגעים עם מוסדות השלטון המנדטורי עד 1948.
המוכתרים של מגדיאל היו צבי אהרון, זאב שטיינשלייפר, 
המוכתרים של רמתיים - יוסף קריגר וטוביה מטוס
מוכתר כפר הדר - זאב וילובסקי,
מוכתר רמת הדר - יצחק בוקי


לאחר הקמת המדינה 1948,  הוקמה מועצה לכל מושבה וראש המועצה הראשון היה
במגדיאל שמואל זוכוביצקי-זקיף 1950-1944 , צבי זמיר 1959-1950  וברוך ליטאי  1964-1959
ברמתיים היה ראש המועצה  צבי ציימן 1949-1947, שלום לרנר 1957-1949 ובנימין אבן  1964-1957

ברמת הדר היה יעקב רגנסבורגר 1956-1951 ואשר עץ הדר 1963-1956
רמתיים הוכרזה כמועצה הראשונה במדינת ישראל ב-1949

חברי הוועדים וראשי הוועדים במושבות עבדו בהתנדבות. היחיד שקיבל שכר בוועד מגדיאל היה המזכיר. ראש הוועד, שמואל זוכוביצקי-זקיף, התפרנס מעבודתו במרכז קופת חולים המאוחדת (העממית) בתל אביב, שהוא היה אחד ממנהליה.