בשנה השנייה לייסוד המושבה הושגה הלוואה ממר יוסף האוטהקר מהולנד ובעזרתה נרכשה אדמה. קבוצת המתיישבים השנייה מנתה 18 חברים. כך הוכתרו הראשונים (`הקבוצה ההולנדית`) בשם קבוצת הרווקים פרט לשניים שהיו נשואים ושבזכותם מנה היישוב 13. ואילו חברי הקבוצה השנייה זכו לשם קבוצת האוטהקר. כך הגיע מנין המשקים במושבה ל-30 משקים ראשונים, אליהם נוספות משפחות שהצטרפו ופועלים. לימים הונצח פועלו של האוטהקר בשם רחוב חדש במושבה. הרחוב היה קיים שנים רבות עד שיום אחד, כדרכו של כל רחוב שונה השם לרחוב בן גוריון…

(קריגר יוסף, מזיכרונותיו של ציוני: מהגולה ועד ייסוד רמתיים, הוצאה פרטית)