ציור הקיר    אשר צייר יעקב נָפַרְסטָק על קיר בית הכנסת לבקשתו של הרב דב מעייני זצ"ל.

יעקב נפרסטק, ניצול שואה שהציור סייע לו לשרוד. הגיע לאחר מלחמת העולם השנייה למגדיאל. גר עם רעייתו אצל משפחת קולברד ברחוב סוקולוב 9.  עבר לרחוב אנצילביץ' 4. ובשנת 1958 עברו לרמת גן.
תאור הציור:
משני צידי החלונות מצויירים שני עמודי שיש, המציינים את עמודי התווך, יכין ובועז, בבית המקדש של שלמה המלך.
משני צידי ארון הקודש מצויירים כלי הנגינה ששימשו בבית המקדש של שלמה המלך, הם מצויירים כאילו תלויים על הקיר וניתן להורידם.
מעל ארון הקודש לוחות הברית מצויירים ולצידם שני אריות.
מצד שמאל מצוייר קבר רחל.
מצד ימין מצוייר הכותל המערבי.
למעלה מצוייר כתר תורה.
הציוור עם הזמן נמחק.
את כתר התורה שיחזרה הציירת בתיה אפולו, שגרה תקופה קצרה במגדיאל.

על תיבתו של בעל התפילה צייר יעקב נפרסטק ציור נוסף אשר קיים עד היום, 2020.

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון 2021