צבי-הרמן אהרון

בימי השלטון הבריטי נתמנה בכל כפר ערבי ובכל יישוב יהודי מוכתר שתפקידו היה לדאוג ליחסים התקינים עם ממשלת המנדט ועם היישובים השכנים .

ביישובים היהודים - לקראת המינוי היה המוחתאר הנבחר צריך להשתתף בקורס שהתקיים מטעם הסוכנות היהודית (בדרך כלל בחווה הפרסית סמוך למוצא) . במהלך הקורס למדו ערבית מדוברת וחוקים הקשורים לסכסוכי קרקעות וכדומה .

במגדיאל היה המוכתר - צבי אהרון. אשר נתמנה על ידי הבריטים לתפקיד זה. 

 

 

אהרון צבי-הרמן – מוכתר מגדיאל  

 צבי הרמן אהרון נולד כ"א בחשוון תרנ"ו - 1895 לאפרים אהרון בקניסברג גרמניה. צבי למד חקלאות והיה אגרונום.

בשנת 1924 עלה צבי ארצה ובשנת 1925 עקר למושבה מגדיאל.

צבי היה חקלאי כל ימיו, בעל רפת, דיר עיזים, לול לתרנגולות, סוס, מטע בננות ופרדס. כחקלאי מכר את תנובת התפוזים לחברת "פרדס".

פעילותו כמוכתר מגדיאל:

בשנת 1939 נבחר צבי לכהן כמוכתר. תפקידו של המוכתר היה לשמש מנהיג המושבה ולתווך בסכסוכים בין התושבים. הוא ייצג נאמנה את המושבה בפני השלטונות.

הממשל הבריטי ניפק ארגז של נשק לידי המוכתרים ורק על פי פקודה והיתר היו רשאים לפתוח את הארגז.

לאחר היבחרו כמוכתר התמנה כחבר הנהלת פרדס ומתוקף תפקידו היה נוסע לישיבות בתל אביב.

בשנת 1944 פרש צבי מתפקידו כמוכתר וכיהן בוועד מגדיאל, כששמואל זקיף מכהן כיושב ראש הוועד.

צבי הרמן אהרון נפטר י"ז בניסן תשכ"ז - 1967.