תאריך פטירתו 1994
ממשיכים יחזקאל
בת הזוג שפרה פרידלר

תמונה:
שפרה ואברהם עם בנם יחזקאל 1967