תאריך פטירתו 1992
ממשיכים ישראל, אביבה
בת הזוג חנה פטשניק

תמונה:
חנה ודב
אביבה
ישראל