קבוצה ייחודית ובעלת משקל בין הפועלים בכפר הדר היו `פועלי לב`. יוסף ויצחק לב היו בוגרי בית הספר החקלאי מקווה ישראל. ביחד ארגנו קבוצה שלפועלים חקלאיים שהיו אחראיים לנטיעת הפרדסים של בעלי הקרקעות ולטיפול בהם עד אשר ישאו פרי. ביחד נטעו `פועלי לב` יותר מ- 300 דונם פרדסים בהדר ואף את השדרות ועצי הנוי.

רובם היו רווקים והם התגוררו בצריף שהעמידו לרשותם האחים לב. את הארוחות סעדו במטבח הפועלים שאף הוא מומן ע"י שני האחים. כעבור זמן מה, כשהתחילו הפרדסים לתת פרי חיפשו חלק מחברי הקבוצה מקום להתיישבות קבע ודרך המרכז החקלאי הגיעו בסופו של דבר לרשפון.

(הרץ אפרים, כהן עמיחי, שער ראשון: תולדות כפר הדר (1927 - 1964), הוד השרון, 1997)

התמונה: חינקה בורלא ליד צריף המטבח של פועלי לב