מגדיאל הפכה כבר בימיה הראשונים לאבן שואבת לבעלי בתים ופועלים כאחת. תנופת הבנייה הגדולה, החקלאות והפרדסים שדרשו כוח אדם רב עודדו נהירה של פועלים אל המושבה הקטנה. חלקם באו האופן פרטי, נמשכים אל המושבה שהוקמה בכוח ההון הפרטי וחלקם כמסגרת מאורגנת של קיבוצים והכשרות. במושבה מצאו עבודה ותעסוקה לתקופת ההכשרה. ממגדיאל יצאו `להגשמה` ביישובים אחרים כשהם כבר פועלים וחקלאים מנוסים ובעלי יכולת.

 

  • קיבוץ עין השרון
  • קבוצת במעלה
  • קבוצת הבחרות
  • יסעור
  • הנוער הציוני
  • ייסוד