מגדיאל הפכה כבר בימיה הראשונים לאבן שואבת לבעלי בתים ופועלים כאחת. תנופת הבנייה הגדולה, החקלאות והפרדסים שדרשו כוח אדם רב עודדו נהירה של פועלים אל המושבה הקטנה. חלקם באו באופן פרטי, נמשכים אל המושבה שהוקמה בכוח ההון הפרטי וחלקם כמסגרת מאורגנת של קיבוצים והכשרות. במושבה מצאו עבודה ותעסוקה לתקופת ההכשרה. אלו הן ההכשרות-גרעינים.
ממגדיאל יצאו `להגשמה` ביישובים אחרים כשהם כבר פועלים וחקלאים מנוסים ובעלי יכולת.

 

  • קיבוץ עין השרון-שער העמקים
  • קבוצת במעלה
  • קבוצת הבחרות הסוציאליסטית
  • יסעור
  • הנוער הציוני
  • יסודות                                                                                                                                              כל אלה הפכו לישובים בארץ ישראל