פארק עתידים

נמצא במתחם 200 ברחוב הנשיאים בסמוך לחטיבת עתידים. בשנת 2017-2018 השתנה גודלו  בחלק משטחו הוקם מרכז מסחרי

שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020