עזרא בנימיני נבחר לראש המועצה בשנת 1989 , וכיהן כשנה בתפקיד

בשנת 1990 הפכה הוד השרון לעיר ועזרא בנימיני היה לראש העיר הראשון שלה.