ההכשרה ספיח – קבוץ בית קמה

מספר משה שקדי, מי שהיה מנהל ראשון של גבעת הוד-

בשנת 1948 הגיע משה שקדי לרמתיים מטעם גרעין ההכשרה "ספיח", שכללה שלושה גרעיני קבוצים- עברון, שריד ושמיר ומנתה כ-70 איש.
הגרעין הוקם אחרי בתי הסוכנות  בהדר ושטחו  2 – 3 דונמים, שכלל כמה מבנים כמו- מטבח, חדר אוכל ואוהלים לחברים.
במשק החקלאי גידלו: מלפפונים, עגבניות. חברי ההכשרה עבדו בחקלאות  ובפרדס בחרייה.

גרעין ההכשרה ספיח הקים את קיבוץ בית קמה, שבנגב.

משה נשאר בהדר ועבד כמדריך בבית הנערה לימים ניהל את גבעת הוד.