סמל המועצה המקומית הוד השרון  1964, הורכב מעץ הדר - המאפיין את היישוב שקיומו הושתת על חקלאות והדרים - ש-4 תפוזים בצמרתו - לציון מיקומם הגאוגרפי של 4 היישובים במפת הוד השרון; מגלגל שיניים - לציון התעשייה המתפתחת במקום; ומשמותיהם של 4 המושבות שהתאחדו ב-1964 ליישוב חדש ששמו הוד השרון - לפי סדר עלייתן על הקרקע.  

בישיבת מועצה מיום 15.12.1965 נקבע כי סמל המועצה נבחר מתוך 12 הצעות שהוגשו על פי מכרז 64/65 שפורסם בעיתונים " דבר" ו"למרחב" בתאריכים 15-17 לנובמבר 1965 . הסמל שהתקבל במקום הראשון היה של הגרפיקאי שרגא ל. שזכה בפרס ראשון בסך 500 לירות, בפרס שני זכה צבי איילת בסך 250 לירות ובפרס השלישי זכתה עדינה וקסמן-דאום בסך 150 לירות

בשנת 1990 הפכה הוד השרון לעיר והסמל שונה המקצת, במקום הכולרת "מועצת הוד השרון" באה הכותרת "עיריית הוד השרון" השאר נשאר כפי שהיה.

סמל העירייה החדש מכיל מצידו השמאלי את  סמל העירייה הישן, במרכזו את החזון העירוני ובצידו הימני את מעגל הצמיחה העירוני, בתחומי הטבע, האקדמיה, החינוך, התרבות, הפנאי, התחבורה,השמירה על הטבע, איכות החיים, הספורט ועוד.

(ש.ק. הצריף הראשון)