סיפורו של מקום

הוד השרון היא העיר היחידה בארץ המורכבת מ-4  ישובים שהתאחדו והיו ליישוב אחד.

ב-1951 התאחדו רמתיים והדר והיו להדר רמתיים

ב-1963 התאחדו הדר רמתיים עם רמת הדר ונשארו הדר רמתיים.

ב-1964 התאחדו הדר רמתיים  ומגדיאל והיו להוד השרון המושבה ולה מועצה מקומית.

ב-1990 הוד השרון הופכת לעיר.

 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020