נצח ישראל,   ברמת הדר

ההכשרה הוקמה ברמת הדר וכשהגיע זמנה להקים ישוב, לא נמצא עבורה מקום.

הדעה היתה כי יש גם להחזיק ולחזק את הקיים ואף להרחיבו – והכל בכוחות עצמנו.

חלק מחבריה עברו לקבוץ יסודות  שבמגדיאל. וחלק נשאר לגור במושבות הוד השרון.

זו היתה ההכשרה היחידה ברמת הדר.

 

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020