נסנבאום לאה ושמואל

הזוג נסנבאום הגיע לארץ ערב מלחמת העולם הראשונה ושניהם גמרו תיכון בגמנסיה הרצליה התל אביב.

 

שמואל נסבאום התגייס לגדוד העברי ואשתו לאה זלדה עברה למצריים והמשיכה לימודיה במתמטיקה ופיסיקה באוניברסיטת אלכסנדריה. אחרי שחרורו הצטרף אליה שמואל והזוג פתח עסק לחלקי חילוף יחד עם עבודתו של שמואל במחלקת הצנזורה של הדואר המנדטורי.

ביתם במצריים היה בית פתוח לחיילים יהודיים ששרתו בבריגדה ובצבא הבריטי.

 

בראשית שנות החמישים, עם המהפכה במצריים וסילוקו של פרוק עלו לארץ והתיישבו בהוד השרון, בבתי ברנשטיין ברחוב האוטהקר. שמואל נסנבאום ריכז את מגבית `כופר היישוב`. אחרי תקופה מסוימת עברו לשכונת בית הכרם בירושלים.

(מקור: דמויות - נסנבאום שמואל ולאה זלדה, תיק מספר 104, מיכל 20005, ארכיון הוד השרון).