לאחר חפירת באר המים במגדיאל, נוסדו בכפר הדר וברמת הדר חברות מים עצמאיות של שתי המושבות. חברות המים היו לחברות מניות שהחברות בהם הייתה בבחינת כלי שלטוני ואדמנסטרטיבי של המושבות. הרווחים ממכירת המים הלכו לפיתוח התשתית והרחבתה. חברות בחברת המים הקנתה לאיכר יתרון ארגוני וכלכלי.
כיום פועלות כל חברות המים הללו למעט חברת ההשקייה ברמתיים, ומספקות אחוז קטן של תצרוכת מים לתושבי הוד השרון.

(חשביה אריה, עיר הירוק, סיפורה של הוד השרון, הוד השרון, 1996)