תאריך לידתו 1893
תפקידו בקהילה מוכתר רמתיים, ראש המועצה הראשון.
תאריך פטירתו 21.8.1952